Discussion:
kako tramvajem doci
(prestaro za odgovor)
Quad Machine
2007-10-04 19:29:01 UTC
Permalink
Raw Message
trebam iz studentskog doma stjepan radic otici u Kruge, i od tamo
trebam otici u Voltino.
brijem da mi je od doma do Kruga tramvajem broj 5? a kak onda dalje?
hvala??
bok!
--
BUDITE I VI DIO NECEGA??
http://quad.co.nr ---- moj MAX POWER sajt!!!
--->NABIJEM JA MAXA MOSLEYA NA QRAC!!!<---
Remember that goats are grim and necro, sheep are not.
Bojqo
2007-10-04 23:20:40 UTC
Permalink
Raw Message
Pa moŸe¹ "peticom" do jedne stanice poslije Lisinskog i ostatak pje¹ke, a
koliko znam, do Voltinog ti ide bus koji kreæe iz parka stotinjak metara
juŸno od HNK (zaboravih kako se zove)
limeni@home
2007-10-05 04:52:00 UTC
Permalink
Raw Message
do Voltinog ti ide bus koji kre?e iz parka stotinjak metara
ju?no od HNK (zaboravih kako se zove)
Mažuranac :-)
Quad Machine
2007-10-05 09:01:06 UTC
Permalink
Raw Message
Pa možeš "peticom" do jedne stanice poslije Lisinskog i ostatak pješke, a
koliko znam, do Voltinog ti ide bus koji kreće iz parka stotinjak metara
južno od HNK (zaboravih kako se zove)
hvala.
bok!
--
BUDITE I VI DIO NECEGA??
http://quad.co.nr ---- moj MAX POWER sajt!!!
--->NABIJEM JA MAXA MOSLEYA NA QRAC!!!<---
Remember that goats are grim and necro, sheep are not.
13
2007-10-05 10:20:52 UTC
Permalink
Raw Message
MoŸe¹ i 5 do kruga i tamo na 3 u pravcu zapada do zadnje stanice i na Remizi
krene¹ uz potok do Ba¹tijanove (vidi¹ velki Konèar neboder) i skrene¹
ljevo -¹arene zgrade iza nebodera su Voltino (cca 10 minuta hoda sve skupa)
Quad Machine
2007-10-05 12:52:31 UTC
Permalink
Raw Message
Možeš i 5 do kruga i tamo na 3 u pravcu zapada do zadnje stanice
cek ovaj dio mi nije jasan?? znaci sjednem na 5-icu i do cega dodjem?

i na Remizi
kreneš uz potok do Baštijanove (vidiš velki Končar neboder) i skreneš
ljevo -šarene zgrade iza nebodera su Voltino (cca 10 minuta hoda sve skupa)
hvala??
bok!
--
BUDITE I VI DIO NECEGA??
http://quad.co.nr ---- moj MAX POWER sajt!!!
--->NABIJEM JA MAXA MOSLEYA NA QRAC!!!<---
Remember that goats are grim and necro, sheep are not.
13
2007-10-06 15:38:34 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Quad Machine
cek ovaj dio mi nije jasan?? znaci sjednem na 5-icu i do cega dodjem?
pa 5-icom doðe¹ od Doma do Kruga, 3-ka vozi istu trasu po Vukovarskoj ko i
5. znaèi kad obavi¹
to ¹to treba¹ u Krugama, na istoj stanici na kojoj si si¹ao sa 5-ice
sjedne¹ na 3-jku u suprotnom smjeru i ide¹ do zadnje stanice Remize
(Ljubljanice)

Loading...